©2019 by Quarcii și evoluția lor.

În ultimele decenii studiul ştiinţelor naturii capătă valenţe şi ponderi variabile în dezvoltarea cognitivă a elevilor, determinând performanţe variate, identificate progresiv în perioada şcolarităţii unui elev. În acest context considerăm că este necesară o relansare a ştiinţelor în general, care să vină în sprijinul dezvoltării competențelor elevilor conforme cu noua reformă şcolară.

 Întrucât şcoala are menirea să deschidă orizontul elevilor spre valorificarea cunoaşterii, acest proiect îşi propune să conştientizeze elevii şi comunitatea de posibilitatea îmbunătăţirii vieţii prin valorificarea competenţelor dobândite la orele de fizică, chimie, biologie şi activităţile extraccuriculare ce implică aceste ştiinţe.

Odată cu sărbătorirea celor 150 de ani de existență ai colegiului, ne-am gândit să organizăm acest concurs și cu scopul de a omagia un  profesor de prestigiu al județului, absolvent al colegiului,  cu rezultate remarcabile la nivel național și internațional. Domnul profesor Ioan Zgârciu a coordonat și influențat parcursul școlar și profesional a multor generații de elevi .

 

Descrierea concursului

Scop:

 • Relansarea ştiinţelor implicate în explicarea fenomenelor naturii prin stimularea creativităţii ştiinţifice şi tehnice a elevilor şi învăţarea creativă în şcoală, încurajând elevii să-şi dezvolte modele proprii de explorare, investigare şi exprimare, prin intensificarea relaţiilor de colaborare între instituţiile de învăţământ.

OBIECTIVE:

 • Descoperirea nevoilor, preocupărilor şi preferinţelor elevilor şi valorificarea potenţialului creator al  copiilor;

 •  Promovarea învăţării de calitate şi activităţii de cercetare/experimentare şi valorificarea acestora în spaţiul comun al ştiinţelor;

 •  Dirijarea elevilor spre a identifica căile, de a descoperi şi investiga fenomene fizice în corelaţie cu cele din chimie, biologie, fizică din natură şi practică;

 •  Dezvoltarea capacităţilor de comunicare, lucrul în echipă;

 •  Dezvoltarea capacităţilor de relaţionare, analiză, sinteză şi a gândirii logice;

 •  Implicarea cadrelor didactice şi elevilor în realizarea schimburilor de experienţă, participarea la concursuri.

GRUP ŢINTĂ:

 • Cadre didactice din învăţământul preuniversitar;

 • Elevi din clasele IX-XI;

 • Părinţii elevilor;

 • Comunitatea locală.

PARTICIPANȚI /CONDIȚII DE PARTICIPARE :

 • Inscrierea se va face după primirea de către școli/ profesori îndrumători a invitației de concurs cu respectarea datei limită de înscriere.

 • Pentru elevi : înscrierea se va face de către  profesorul coordonator, prin completarea fișei de înscriere (anexa 2). Maxim 2 elevi/lucrare.

 • Pentru profesori : înscrierea la concurs se va face pe baza fișei de înscriere, la care se va atașa și acordul de parteneriat (anexa1).

 • Fișele de înscriere la concurs și acordul de parteneriat  pot fi trimise prin poștă sau pe adresa de email laboratorchimiecnpr@gmail.com  (scanate).

RESURSE UMANE:

 • Profesori de fizică, chimie, biologie.

 • Elevi de la şcolile din judeţ şi din ţară.

RESURSE FINANCIARE:

 • Partener oficial Primăria Piatra Neamț.

RESURSE MATERIALE:

 • Baza materiala existentă în şcoli:

 • hârtie xerox,

 • calculator, imprimantă, copiator,

 • diferite materiale specifice studiului ştiinţelor,

 • panouri publicitare, pliante, fluturaşi, markere, CD etc.

PERIOADA DE DESFĂŞURARE:

28 Noiembrie 2019

ACTIVITĂŢI:

Sesiune de comunicări ştiinţifice pentru elevi şi cadre didactice:

 • Secţiunea I- elevi (articole, eseuri, referate, etc.)

 • Secţiunea a II a - cadre didactice (articole, studii de specialitate etc.)

 
 

Date generale:

Declarație concurs:

Declaratie date caracter personal:

Invitație concurs:

Acord de parteneriat:

Regulament de organizare si participare:

Regulament de participare:

Fișă înscriere concurs:

Regulament si anexe

Contact

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now